VIDEO

 

Od lat pracujemy z największymi agencjami i markami, przygotowując ich materiały do emisji w telewizjach, internecie, kinach - lub innych nośnikach reklam video.

Proces udźwiękowienia spotu telewizyjnego / kinowego, programu, filmu:
- wybór odpowiedniego głosu lektorskiego (jednego lub więcej) i nagranie go (w kilku wersjach)
- dobór muzyki i efektów dźwiękowych
- montaż i miks całości (synchronicznie z obrazem)
- montaż video
- mastering (ujednolicenie brzmienia wszystkich elementów składowych spotu oraz dostosowanie brzmienia i głośności do obowiązujących standardów)
- wygenerowanie pliku / plików emisyjnych do stacji lub kina
- przygotowanie metryczki produkcji (zapewniającej prawa emisyjne dla Klienta)

Pracujemy na oprogramowaniu FINAL CUT PRO
Przykładowe produkcje RPM - TUTAJ