Z tej strony można pobrać materiały promocyjne RPM
 

Do pobrania:
Logo RPM (corel 9)
Logo RPM (corel 10)
Logo RPM - jpg (małe)
Logo RPM - jpg (duże)
Aktualna oferta: www.rpm.pl/pl/promo

W celu ochrony przed niewłaściwym użyciem, logo zostało zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.
Żadna osoba prywatna, firma ani instytucja nie może używać logo RPM bez zgody właściciela znaku.

Zabroniona jest jakiekolwiek ingerencja w konstrukcję i kolorystykę logo.

Logo należy umieszczać w wielkości zapewniającej doskonałą czytelność i w miejscu gwarantującym jego właściwe wyeksponowanie.
Minimalna wielkość logo, gwarantująca jego czytelność w publikacjach elektronicznych wynosi: 85x50 pikseli.

Na stronach internetowych, w publikacjach elektronicznych oraz drukowanych-kolorowych może być stosowana wyłącznie wersja podstawowa-kolorowa.  Wersje czarno-białe dozwolone są wyłącznie w materiałach drukowanych w jednym kolorze (np gazety codzienne).