Od początku 2016 roku rozpoczęliśmy samodzielne udźwiękawianie spotów telewizyjnych, programów i filmów .
Od lat pracujemy z największymi agencjami i markami, przygotowując ich spoty do emisji w telewizjach i kinach. Uźwiękowienie spotu polega na wyszukaniu lub nagraniu efektów, znalezieniu odpowiedniej muzyki, nagraniu lektora oraz montażu i masteringu dźwięku.
Przeprowadzamy castingi lektorskie (nagranie kilku lektorów do tego samego spotu) oraz badania focusowe.

Proces udźwiękowienia spotu telewizyjnego / kinowego:
- wybór odpowiedniego głosu lektorskiego (jednego lub więcej) i nagranie go (w kilku wersjach)
- dobór muzyki i efektów dźwiękowych
- montaż i miks całości (synchronicznie z obrazem)
- mastering (ujednolicenie brzmienia wszystkich elementów składowych spotu oraz dostosowanie brzmienia i głośności do obowiązujących standardów)
- wygenerowanie pliku / plików emisyjnych do stacji lub kina
- przygotowanie metryczki produkcji (zapewniającej prawa emisyjne dla Klienta)

W studiach RPM, istnieje możliwość uczestniczenia Klienta osobiście w całym procesie produkcji spotu dźwiękowego (bez względu na budżet).


 

spoty udźwiekowione przez RPM zobaczysz na antenach między innymi: