Spoty dźwiękowe - to krótkie, mniej lub bardziej skomplikowane reklamy dźwiękowe - powszechnie wykorzystywane w rozgłośniach radiowych, telewizji, Internecie, centrach usługowo-handlowych oraz w sieciach telefonicznych. Spoty dźwiękowe wykorzystywane są również w reklamie mobilnej, polegającej na promocji produktów i usług poprzez komunikaty nadawane najczęściej z samochodu (towarzyszy im zwykle ekspozycja graficzna). Najczęściej wykorzystywane długości spotów dźwiękowych: 15, 20, 30 i 40 sekund.

Proces produkcji spotu dźwiękowego:
- kreacja scenariusza
- wybór odpowiedniego głosu lektorskiego (jednego lub więcej) i nagranie go (w kilku wersjach)
- dobór muzyki i efektów dźwiękowych
- montaz i miks całości (w przypadku reklam telewizyjnych - synchronicznie z obrazem)
- mastering (ujednolicenie brzmienia wszystkich elementów składowych spotu oraz dostosowanie brzmienia i głośności do obowiązujących standardów)
- wygenerowanie pliku / plików emisyjnych do stacji
- przygotowanie metryczki produkcji (zapewniającej prawa emisyjne dla Klienta)

W studiach RPM istnieje możliwość uczestniczenia Klienta osobiście, w całym procesie produkcji spotu dźwiękowego (bez względu na budżet).

Tworzymy również piosenki reklamowe z muzyką komponowaną specjalnie dla Klienta.
 

nasze spoty usłyszysz na antenach między innymi: